Drs. Arie Rozendaal, psycholoog, natuurgericht therapeut

Tel: 015-2840844
Koekamp 167
2623XS Delft
praktijk @arierozendaal.nl
Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem vrijblijvend contact op.
Contact

Meditatie

Praktische beoefening van spiritualiteit heeft 3 kanten:

Meditatie
Mensen hebben verschillende motieven om te mediteren, bijvoorbeeld om tot rust of tot jezelf te komen, diepere niveaus van jezelf te ontdekken, je bewustzijn te verruimen. Een andere reden is om los te komen van het denken, een verlangen om innerlijk vrij te zijn, onafhankelijk van gedachten, stemmingen en gevoelens. Door middel van meditatie komt men in diepere bewustzijnslagen en maak je contact met de stilte in jezelf, een toestand van zuiver bewustzijn of pure aanwezigheid. In deze toestand ben je vrij en kun je kijken naar alles wat zich aandient. Vrijheid in jezelf is essentieel voor verandering en spirituele ontwikkeling.

Contemplatie
Bij contemplatie gaat het er om bewust gebruik te maken van het denken en het gevoelsleven teneinde helderheid te verkrijgen over een bepaald onderwerp voor zelfonderzoek en bezinning op het leven en relaties. Bijvoorbeeld wat zijn mijn diepste overtuigingen over God - is hij/zij een boeman of een vriend(in)? Zeg ik "ja" tegen het leven of toch eigenlijk niet? Hierbij is het essentieel om volkomen eerlijk te zijn tegen jezelf.

Gebed
Bij het gebed gaat het om bewust contact te leggen te communiceren met God(in), Hoger Zelf, of de Christus in jezelf. Gevoelens staan hierbij centraal, bijvoorbeeld gevoelens van verhevenheid, lichtheid, heiligheid, overgave,eenheid, gelukzaligheid en inspiratie spelen hierbij een rol. Met name wanneer het inzicht er is dat jij niets kan doen om jezelf te veranderen kun je jezelf overgeven aan God en kan er transformatie plaatsvinden. Van belang is dat het hart zich op een natuurlijke manier kan ontwikkelen op een geheel eigen wijze.

Meditatiecursussen
In de praktijk voor Transformatiewerk worden meditatiecursussen gegeven door Arie Rozendaal (drs. Psychologie, jarenlang beoefenaar en meditatieleraar). Er zijn verschillende meditatietechnieken:

  • Meditatie op de chakra's (energetische centra verbonden met het klierstelsel in de mens)
  • Meditatie met een mantra, dit is een klank die je helpt om je aandacht naar binnen te richten; dit is een eenvoudige makkelijk te leren methode.
  • Meditatie op de ademhaling zoals bijvoorbeeld vipasana meditatie.
  • Meditatie waarbij de aandacht leeg en vrij gehouden wordt, zoals bijvoorbeeld Zen.
  • Voor gevorderden: Kundalini Kriyameditatie van Yogananda om de Kundalini (de levenskracht) te stimuleren. 

Combinaties hiervan zijn mogelijk, maar men wordt aangeraden eerst serieus met één te beginnen.

In de loop der jaren is er uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de gunstige effecten van meditatie op het gebied van de psychologie: geestelijke gezondheid, creativiteit, afname van spanningen en van de lichamelijke gezondheid: ademhaling, bloeddruk, hersencoherentie, stresshormonen, èn effecten op ons gedrag: minder ongelukken en criminaliteit.

Om op deze wijze te mediteren is het niet nodig je krampachtig te zitten concentreren of je bij een bepaalde groep mensen, (geloofs)­overtuiging of leefwijze aan te sluiten. Wel is het van belang om zeker in het begin regelmatig te mediteren, twee maal per dag +- twintig minuten.

Verwerking en transformatie
Door deze bewuste aandacht voor onze eigen bron kan er door die diepere lagen van ons wezen automatisch een heelwording op gang komen, die de oude spanningen in ons lichaam-geest-systeem oplost. Tijdens de cursus wordt dit uitgebreid behandeld. Wanneer we in het aktieve leven onderscheid kunnen maken tussen de machinaties en drama's van het ego èn de impulsen die uit onze eigen innerlijk bron komen, kan het leven vollediger geleefd worden. Door meditatie, maar ook door andere al dan niet spirituele oefeningen kunnen onverwerkte zaken naar boven komen. Het is dan zaak ze niet weer weg te stoppen, maar ze hun verhaal te laten vertellen. Eventueel kan het nodig zijn om een regressiesessie te volgen, zodat de oorspronkelijke ervaring de kans krijgt om beleefd te worden. Dit alles hangt ten nauwste samen met het zenuwstelsel en het klierstelsel.

Praktische cursusinformatie
Iedereen vanaf 6 jaar, ongeacht opleidingsniveau, kan deze methode in een cursus leren en zelf thuis mediteren. De cursus omvat een intakegesprek, instructie, drie bijeenkomsten en persoonlijke afspraken om de voortgang te verifiëren. Men moet 2 x per dag 20 minuten de tijd nemen om te mediteren.

Copyright Arie Rozendaal | 2020 | all rights reserved