Drs. Arie Rozendaal, psycholoog, meditatieleraar

Tel: 015-2840844
Koekamp 167
2623XS Delft
praktijk @arierozendaal.nl
Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem vrijblijvend contact op.
Contact

Energetisch werk

Het proces van innerlijke transformatie wordt van oudsher op gang gebracht door het overbrengen van energie. In India wordt dit vanuit de traditie diksha (Engels deeksha of Oneness Blessing) genoemd, hetgeen inwijding door energieoverdracht betekent. In onze christelijke traditie heet het goddelijke genade, zegening of benedictie.

Traditioneel wordt de energie overgebracht door handoplegging, maar andere manieren, zoals rituelen, klanken, muziek, zang of via oogcontact of directe ontvangst op afstand, zijn ook mogelijk. De goddelijke intelligentie gaat zijn werk doen om ons leven op een hoger plan te brengen. Dit transformatie-proces verloopt voor ieder weer op unieke wijze; tegelijkertijd is het ook een collectief gebeuren. Door de toename van licht worden onze donkere kanten scherper omlijnd en komen nadrukkelijker aan de oppervlakte om gezien te worden. Gelukkig leven we nu in een tijd dat dit steeds sneller verloopt. De hele aarde is nu in dit proces betrokken. Kijk maar om u heen.

De diksha-energie brengt een verandering in het functioneren van onze hersenen teweeg, waardoor de illusie van een afgegrensd zelf wordt doorbroken en het contact met de ziel en het goddelijke wordt hersteld. Onze persoonlijke wil (ego) wordt weer verbonden met de goddelijke wil. We kennen uit het Onze Vadergebed wellicht de zin "Uw wil geschiede". De wil van God drukt zich uit in de wetten van de natuur.

De Eenheids diksha (Oneness Blessing) kan ook worden gegeven ten behoeve van genezing, het oplossen van problemen en het vervullen van wensen.

We houden ook groepsbijeenkomsten in onze praktijk om deze energie over te dragen.

Meer informatie over diksha vindt U in de boeken:

  • "Vuur uit de Hemel" geschreven door Kiara Windrider.
    ISBN-Nummer 90-75636-51-2.
  • "Ontwaken in Eenheid" door Arjuna Ardagh.
    ISBN-Nummer 9789077478325

Copyright Arie Rozendaal | 2020 | all rights reserved